Martin Rudberg är professor i bygglogistik vid Linköpings Universitet. Martin är projektledare för Uppkopplad byggplats och för det nya projektet Digital transformation av byggplatser

Martin Rudberg är projektledare för ”Digital transformation av byggplatser”, ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment som drar igång den 1 december. Projektet bygger vidare på de erfarenheter och digitala förmågor som har byggts upp i projektet Uppkopplad byggplats. Med bas i det skapas exempel på digital transformation av byggplatser. En viktig del i projektet är också att förvalta och sprida kunskaperna från Uppkopplad byggplats.

Vill du veta mer om resultaten från Uppkopplad byggplats?

Välkommen på webbinarium 1 december: En samordnad digital infrastruktur – resultat från Uppkopplad byggplats

Kan du ge exempel på några erfarenheter som ni vill sprida vidare genom projektet?
– I Uppkopplad byggplats fokuserade vi framför allt på, det vi kallar, ”digitaliseringspyramidens” två nedersta nivåer – att få tekniken på plats och att nyttja tekniken för processförbättring. Nu tar vi med oss dessa erfarenheter och de digitala förmågor som har byggts upp under drygt 4 år för att ta oss an pyramidens översta nivå – digital transformation. Vi kommer att bygga vidare på erfarenheterna kring hur man bedriver en agil och transparent testbäddsverksamhet och dela med oss av lärdomar och kunskaper från testbäddsprojekten till branschen genom seminarier, studiebesök och digitala mässor.

Vilka reaktioner från sektorn hoppas ni på?
– På kort sikt: glada tillrop och ett intresse för det vi gör (säger Martin lite skämtsamt). På lång sikt: en öppenhet och en ödmjukhet inför att delad kunskap är dubbel kunskap. Sektorn måste inse att kunskap och lärdomar är något man får genom att delta, testa och dela med sig av resultaten. Inom projektet kommer vi inte att lösa allt kring digital transformation, men vi kommer att kunna bidra med ytterligare en del nödvändiga pusselbitar till branschens transformation. Vi hoppas att sektorns övriga aktörer är villiga att bidra med de ytterligare pusselbitar som behövs.

Hur hoppas du att framtidens byggplats ser ut?
– En säker, effektiv, hållbar och uppkopplad byggplats, där digitala verktyg vitaliserar både människor, organisationer och projekt. Digitaliseringen är inte målet, utan medlet för att nå dessa mål.

Läs mer om projektet ”Digital transformation av byggplatser”.

Digital transformation av byggplatser

Löptid: 1 december 2021 – 31 december 2023

Finansiering från Formas: 6 miljoner kronor. Till det kommer deltagarnas medfinansiering.

Projektpartners: Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, NCC, Cementa, Peab Sverige och Peab Anläggning är formella projektpartners

Uppdaterad den