Byggbranschen är en av de farligaste branscherna att jobba i och har en, relativt sett, hög andel olyckor och tillbud, inte minst kopplat till materialhantering och logistik på byggplatsen.

Hur kan AI och andra digitala tekniker användas för att eliminera och minimera risker på byggarbetsplatser?

På filmen får du höra om resultat från projekten ”Uppkopplad byggplats” och ”AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser”.

Se filmen om AI för byggarbetsplatser

Läs mer om AI Arena och anmäl dig till kommande möten.

Uppdaterad den