Person i motljus håller en dator på byggarbetsplats.

På den här sidan hittar du resultat och rapporter från Uppkopplad byggplats. Materialet är sorterat efter respektive testbäddsprojekt. Visst fristående material finns också, som material från projektet i dess helhet.

Material från projektet i dess helhet

Vetenskaplig artikel: “Digitalization Index: Developing a Model for Assessing the Degree of Digitalization of Construction Projects”

Publicerad i en ASCE-journal som heter “Journal of Construction Engineering and Management” av Ahmet Anil Sezer, Micael Thunberg och Brian Wernicke

Vetenskaplig artikel: “Introduction of a digital maturity assessment framework for construction site operations”.

Publicerad i “International Journal of Construction Management” av Brian Wernicke, Lars Stehn, Ahmet Anil Sezer och Micael Thunberg

White paper: Principle form of Big IoT Data Analytics on construction sites

Läs white paper av Scott Fowler, LiU, publicerad augusti 2021 (engelska)

White paper: Mätning av digital mognad på byggplatser

Läs ett white paper som presenterar en metod för att mäta digital mognad på byggplatser som stöd i successiv implementering av digital teknik. Av Brian Wernicke och Lars Stehn, publicerad augusti 2021

Integrerad och dynamisk planering

Testbäddsvärd: Skanska

White paper: Uppkopplad på byggplats

Läs ett white paper om Erfarenheter kring etablering av digital infrastruktur på byggplatser av Kåre Synnes och Ulf Bodin, LTU samt Hampus Rosenqvist och Fredrik Bauer, TPO, augusti 2021

White paper: Agil digital tjänsteutveckling för byggplatser

Läs ett white paper om En metod för anpassning av digitala tjänster för ökad användarvänlighet på byggplatser. Av Jarkko Erikshammar och Lars Stehn, augusti 2021

White paper: "Digitala Materialflöden – Hur tekniska lösningar kan användas för ökad kontroll på materielleveranserna"

Läs white paper av Micael Thunberg och Yashar Gholami, publicerad oktober 2020.

Doktorsavhandling: Diversity of Flow in Production Improvements in House Building

Läs doktorsavhandlingen av Brian Wernicke, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande, publicerad i december 2020.

Automatisering och smarta sensorsystem för effektivt byggande

Testbäddsvärd: Peab och Cementa

White paper: Effektivare och säkrare lyft

Läs ett white paper om hjälpmedel för automatisering av tunga lyft, av Johan Jonasson

White paper: Test av trådlösa fuktsensorer

Nu finns ett white paper om laboratorie- och fälttester av trådlösa sensorer för fuktmätning i betong, skrivet av Robert Larsson, Cementa AB

White paper: Mätning & simulering av temperatur och hållfasthet i projektet Karlatornet

Läs white paper av Ingemar Löfgren och Carlos Gil Berrocal

Optimalt Byggklimat – Slutrapport

Resultat och analys av testbädd Majoren Borås, publicerad 2020-09-18

Sömlös försörjningskedja och säker byggplats

Testbäddsvärd: NCC

White paper: Modernised Inspection Process

Läs ett white paper om Increasing efficiency of the inspection process with issue management and localisation functions, av Ahmet Anil Sezer and Martin Rudberg augusti 2021 (engelska)

White paper: Smart leveranscontainer

Läs ett white paper om effektivare logistik med smarta leveranser, av Martin Rudberg och Yashar Gholami, publicerad augusti 2021

White paper: "Säker under lyftkranen"

Läs vårt White Paper från projektet, "Säker under lyftkranen", publicerad 2020-06-10

Artikel "Byggkranen blir uppkopplad för bättre säkerhet"

Läs artikeln publicerad 2020-06-23

Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande

Testbäddsvärd: Lindbäcks Bygg och BoKlok

White paper: Spårbarhet av genomförda arbetsmoment på byggarbetsplats – Standardiserad dokumentation för egenkontroll av brandtätningar med QR-system

Läs white paper av Gustav Jansson och Raafat Hussamadin

White paper: Minimera tolkningar på byggarbetsplats – Interaktiva arbetsinstruktioner baserat på VR-teknologi

Läs white paper av Gustav Jansson och Raafat Hussamadin

A Method to Produce & Visualize Interactive Work, paper for the 37th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2020)

Läs ett paper på engelska skrivet av Raafat Hussamadina, Jani Mukkavaaraa och Gustav Jansson, Ph.D.a

Film om interaktiva arbetsinstruktioner och VR på byggplatsen

Se en film som visar hur resultaten från testbäddsprojektet ”Minimera tolkningar på byggarbetsplats – Interaktiva arbetsinstruktioner baserat på VR-teknologi” fungerar i praktiken