Digital Safety Barriers

Arrow, Microsoft, Sigma IT Group, NCC och Edins Kranar AB har utvecklat en AI/IoT-lösning för att skapa en ökad säkerhet på NCC:s byggarbetsplatser. Det finns nu en film om projektet på Facebook.

Projektet har utvecklat en AI/IoT-lösning för att skapa en ökad säkerhet på NCC:s byggarbetsplatser.

Det går, i korthet, ut på att man har installerat kameror uppe i en byggkran och med hjälp av en AI-lösning analyserar det som händer både nedanför kranen i form av personrörelser och fordonstrafik, samt det som kranen arbetar med. På så sätt skapas ett automatiserat informationsflöde mellan de som befinner sig på marken och byggkranen. Ett exempel kan vara att personer på marken varnas att inte vistas i området medan ett tungt föremål ska lyftas.

Med hjälp av den här lösningen har också nya användningsområden identifierats, exempelvis kan den upptäcka onormal aktivitet som kan tyda på att en stöld sker eller har skett. Är ett fordon inne på området då aktivitet inte ska ske så kan lösningen larma om detta utan att någon säkerhetsvakt är närvarande.

Vill du få hjälp med hur du kommer vidare med ditt IoT-projekt? Kontakta Nikolai Warner på nikolai.warner@arrow.com